Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκτυπώσιμη μορφή

Νέο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Σ.Π. με τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

για συστηματική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

α. συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έγγραφο με θέμα:
 (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012).
 
β. συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έγγραφο με θέμα: "Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες", η οποία το κοινοποίησε σε όλα τα σχολεία της χώρας (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 824/11-4-2012).
 
γ. δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εκ των προτέρων έγκριση συμμετοχής για τους Διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας και τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, σε οποιαδήποτε ημερίδα ή επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνεται από τον Ο.Α.Σ.Π.
 
δ. εγκρίθηκε ως παιδαγωγικά και διδακτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. για να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.
 
 

έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. αρ. πρωτ. οικ. 824/11-4-2012

έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. αρ. πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012

Powered by Mobics Ltd