«Προετοιμάσου από τώρα για τον Σεισμό» «Get Ready for the Earthquake».

Εκτυπώσιμη μορφή

 Με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό, ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε μία νέα αφίσα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με θέμα: «Προετοιμάσου από τώρα για τον Σεισμό» και «Get Ready for the Earthquake».

 Poster.

Powered by Mobics Ltd