Ανακοίνωση Προκήρυξης υποέργου: Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ ανακοινώνει την προκήρυξη του υποέργου "Ανάπτυξη και Επέκταση Υπολογιστικής Υποδομής" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΟΑΣΠ "Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων" (MIS 452095). Για περισσότερες πληροφορίες...

Powered by Mobics Ltd