Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, Θεσσαλονίκη, 19/10/2015

Εκτυπώσιμη μορφή

Τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου 2015 ο Ο.Α.Σ.Π. διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωτική ομιλία για τους εργαζόμενους με θέμα: «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δι.Δι.Δ’ της Εθνικής Τράπεζας (Πλουτάρχου 5, Θεσσαλονίκη).

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη σειρά αντίστοιχων δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε μονάδες της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας και κατά συνέπεια την εξασφάλιση της προστασίας του συναλλασσόμενου κοινού, καθώς και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.

Powered by Mobics Ltd