Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους στην Ακαδημία Αθηνών, 10/3/2017

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 Την Παρασκευή στις 10 Μαρτίου 2017 ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών ενημερωτική εκδήλωση για τους εργαζόμενους με θέμα: «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι».

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων που αναπτύσσει ο Ο.Α.Σ.Π. σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας, καθώς και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

Powered by Mobics Ltd