Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2016”

Εκτυπώσιμη μορφή

 
 
 Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2016”  ,e -book  παρουσιάζει για το 2016 τις δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 34 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης – ενημέρωσης.
 
 
 

Powered by Mobics Ltd