Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2015-2016-2017” και Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Μονάδα Έρευνας Ι.Τ.Σ.Α.Κ.: Δραστηριότητες 2016”

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2015-2016-2017” , e -book παρουσιάζει για το 2015,2016 και 2017 τις δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 35 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης – ενημέρωσης.

Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Μονάδα Έρευνας Ι.Τ.Σ.Α.Κ.: Δραστηριότητες 2016” , e-book παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Μονάδας Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. σε θέματα εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας και αντισεισμικής τεχνολογίας για το έτος 2016.

 

Powered by Mobics Ltd