Ενημερωτική Ομιλία σε Εκπαιδευτικούς, Μεταμόρφωση, 15/12/2017

Εκτυπώσιμη μορφή

 

O Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Ενημερωτική Ομιλία με θέμα: «Διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε Ειδικό Σχολείο» στις 15/12/2017.

Με την ομιλία αυτή επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί του ειδικού σχολείου, σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.

Powered by Mobics Ltd