Ενημερωτική Ομιλία σε Εκπαιδευτικούς, Πάτρα, 24/01/2018

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 Στις 24 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (τ. ΕΛΚΕΠΑ), στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων», σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη των Σχολικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

Powered by Mobics Ltd