Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Κεραμεικός, 10/7/2018

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 10 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. το 1ο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση των δράσεων ευαισθητοποίησης των παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κεραμεικό, συζήτηση με τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών της συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας, άσκηση ετοιμότητας και αποτίμησή της.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 παιδικοί σταθμοί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στις άλλες τέσσερις δημοτικές κοινότητες του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

 

 

Powered by Mobics Ltd