Συμμετοχή στο Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών 22/10/2018

Εκτυπώσιμη μορφή

 

« Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2018 και ώρα 13.00 στο Μαρούσι. Το θέμα της συνεδρίασης αφορούσε τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών»

 

Powered by Mobics Ltd