Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του. Σήμερα το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. (ΦΕΚ 702/12-11-2014), αποτελείται από τους:

1. Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ε.Κ.Π.Α., ως Πρόεδρο

2. Ψυχάρη Ιωάννη, Καθηγητή Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π., ως Αντιπρόεδρο

3. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Α.Π.Θ.

4. Γκανά Αθανάσιο, Διευθυντή Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών

5. Καραντώνη Τρανταφυλλιά, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

6. Κλεάνθη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστ. Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

7. Παπαστεργίου Δημήτριο, Δήμαρχο Τρικκαίων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του τον Κοτρωνιά Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Λαμιέων.


Τα μέλη  (3) έως (6) αναπληρώνονται από τους:

1. Παπαζάχο Κωνσταντίνο, Καθηγητή Γεωφυσικής Α.Π.Θ.

2. Χουλιάρα Γεράσιμο, Κύριο Ερευνητή Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αστεροσκοπείο Αθηνών

3. Σέξτο Αναστάσιο, Αναπλ. Καθηγητή Α.Π.Θ.

4. Φουντούλη Δημήτριο, Δρ. Γεωλόγο, ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Είναι Προϊστάμενος όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού είναι ο Παπαδόπουλος Νικήτας, Πολιτικός Μηχανικός.
 

Powered by Mobics Ltd