Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους, Π.Ε.Δ.Υ. Βέροιας, 24/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους, Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, 24/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους, ΠΕΔΥ Νάουσας, 24/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 23/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη, 23/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές, Πεύκα Θεσσαλονίκης, 23/3/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Baθύ Σάμου, 15/3/2017 περισσότερα
Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Βαθύ Σάμου, 15-16/3/2017 περισσότερα
Άσκηση "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ 2017" περισσότερα
Ενημερωτική Εκδήλωση για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κηφισιά, 13/3/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους στην Ακαδημία Αθηνών, 10/3/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς, Αθήνα, 9/3/2017 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Πεύκη, 6/3/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Θήρα, 1/3/2017 περισσότερα
Εσπερίδα για εκπαιδευτικούς και πολίτες, Σαντορίνη, 28/2/2017 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd