Άσκηση Ετοιμότητας σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, Κηφισιά, 1/11/2017