Ενημερωτική Εκδήλωση, Ηράκλειο Κρήτης 5/5/2018 - Χανιά 6/5/2018