Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κοζάνη, 1/11/2018