ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Άυξων Αριθμός: 
285
Τίτλος: 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Φορέας Εκτέλεσης: 
Ε.Μ.Π. / ΤΜ. ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΩΝ+ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μοροπούλου Α.
Καρύδης Παν.
Συρμακέζης Κ.
Έτος Παράδοσης: 
2004
2005
Περίληψη: 
Πρόγραμμα: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ). ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Άυξων Αριθμός: 
274
Τίτλος: 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ). ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.
Φορέας Εκτέλεσης: 
Ε.Μ.Π. / Τ.ΜΗΜ. ΑΡΧ. .ΜΗΧ. ΤΜΗΜ..ΠΟΛ. ΜΗΧ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τουλιάτος Παν.
Έτος Παράδοσης: 
2005
Περίληψη: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Άυξων Αριθμός: 
153
Τίτλος: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Φορέας Εκτέλεσης: 
Α.Π.Θ. / ΤΟΜ.ΕΠΙΣΤ.& ΤΕΧΝΟΛ.ΚΑΤΑΣΚ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Πενέλης Γ.
Έτος Παράδοσης: 
1996
Περίληψη: 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΟΠΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ.

Άυξων Αριθμός: 
145
Τίτλος: 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΟΠΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ.
Φορέας Εκτέλεσης: 
Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βιντζηλαίου Ελισ.
Έτος Παράδοσης: 
1997
Πρόγραμμα: 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Άυξων Αριθμός: 
119
Τίτλος: 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φορέας Εκτέλεσης: 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Ε.Μ.Π.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Φαρδής Μιχ.
Βιντζηλαίου Ελισ.
Έτος Παράδοσης: 
1995
1997
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Powered by Mobics Ltd