Κύκλος Σεμιναρίων: «Training Course on Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures»

Printer-friendly version

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) διοργάνωσαν  κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο «Training Course on Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures». Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο “Esperia Palace” της Αθήνας στο διάστημα 6-10 Δεκεμβρίου 2010.

Οι θεματικές ενότητες ήταν:

 

  1. Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας 6/12/2010

  2. Εκτίμηση τρωτότητας στα μνημεία 7/12/2010

  3. Εκτίμηση κινδύνου στα μνημεία 9/12/2010

  4. Πραγματικά περιστατικά τεκμηρίωσης 10/12/2010

 

Τα σεμινάρια είχαν αποδέκτες κυρίως τους νέους Πολιτικούς Μηχανικούς και Γεωεπιστήμονες, απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ερευνητικά ή επαγγελματικά σε σχετικά με τον τίτλο του σεμιναρίου αντικείμενα.

 

Οι  σχετικές παρουσιάσεις παρατίθενται στη συνέχεια : (πιέστε εδώ για να τις κατεβάσετε)

Powered by Mobics Ltd