Στελέχη Πολιτικής Προστασίας

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμβάλλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα για σεισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες και προγραμματίζοντας μια σειρά δράσεων που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση σεισμού. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με στελέχη Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοίκησεων, των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και με εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, συμμετέχει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιμορφώνοντας τα στελέχη της.
 

Εκδόσεις

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
Earthquake Planning Workshops
Δείτε το τελευταίο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Δεν υπάρχουν επιμορφωτικά προγράμματα για αυτή την κατηγορία
Powered by Mobics Ltd