Περί Σεισμών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο -άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την ιστορία της γης- που εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση ενώ συνήθως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για προφύλαξη και δράση.

Στα πλαίσια της εμπέδωσης της "αντισεισμικής συμπεριφοράς" από τον πολίτη απαραίτητη θεωρείται η γνώση βασικών εννοιών σχετικών με το φαινόμενο του σεισμού καθώς και η προσέγγιση των σύγχρονων απόψεων της γεωλογίας και των γεωλογικών - σεισμολογικών δεδομένων - γεγονότων του Ελλαδικού χώρου. 

Τι είναι σεισμός;
Ποια είναι η δομή του εσωτερικού της Γης;
Πώς γεννιέται ένας σεισμός;
Πού γεννιέται ένας σεισμός;
Ποια είναι τα όργανα καταγραφής των σεισμών;
Πώς μετράμε τους σεισμούς;
Σεισμοί και Ελλαδικός Χώρος
Οι κυριότεροι Σεισμοί στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία

Powered by Mobics Ltd