Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό - αποκεντρωμένο και τοπικό) ενισχύεται και πλαισιώνεται από τα παρακάτω:

 

Powered by Mobics Ltd