Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών το 2009

Εκτυπώσιμη μορφή
Έτος: 
2009
Κατηγορία στην οποία απευθύνεται: 
Εκπαιδευτικοί
Νομός - Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Μήνας
Αττικής Ά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας  Ιανουάριος
Φωκίδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άμφισσας  Ιανουάριος
Ρεθύμνου Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ν.Α. Ρεθύμνου και Γραφεία Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο   Φεβρουάριος
Ηλείας Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πύργος   Φεβρουάριος
Αττικής Γραφείο Αγωγής Υγείας Α΄Διεύθυνσης Π.Ε., Αθήνα   Φεβρουάριος
Λακωνίας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μάρτιος
Δράμας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μάρτιος
Αττικής Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνα Μάρτιος
Αρκαδίας Περιφεριακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Γραφεία Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τρίπολη Μάρτιος
Αττικής Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ά Αθήνας Απρίλιος
Έβρου Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απρίλιος
Μεσσηνίας Ν.Α. Μεσσηνίας, Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Καλαμάτα Μάιος
Αττικής Κέντρο Ειδικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης "Θεοτόκος" Σεπτέμβριος
Ευβοίας Γραφεία Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χαλκίδα Νοέμβριος
Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανατ. Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 
Αιτωλοακαρνανίας Γραφείο Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δεκέμβριος
Αττικής Γραφείο Αγωγής Υγείας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, γραφεία ΟΑΣΠ Δεκέμβριος

 

Powered by Mobics Ltd