Θεματικές Παρουσιάσεις

Εκτυπώσιμη μορφή


Ο Ο.Α.Σ.Π. στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και του συντονισμού των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, δραστηριοποιείται ως προς το σχεδιασμό ορθολογικών και αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού.
Στόχος είναι η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου με βασικό άξονα το σχεδιασμό (επιχειρησιακό και επικοινωνιακό) εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση σεισμού ως δράση πρόληψης, από τους εμπλεκόμενους φορείς και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας.
 

Διαθέτει παρουσιάσεις σε θεματικές ενότητες σχετικές με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών σε περίπτωση σεισμού (θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας, ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων, διαχείριση καταστροφών και αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές χώρων συγκέντρωσης και καταυλισμών, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων, οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, κ.α.) ως εργαλεία για τα στελέχη Πολιτικής Προστασίας.
 
Για να δείτε τις πρότυπες παρουσιάσεις παρακαλώ μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oasp.gr/inform/executives
 

Powered by Mobics Ltd