Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Θεσσαλονίκη 3-5/11/2011

Εκτυπώσιμη μορφή

“Σεισμική Επάρκεια Μνημείων”, 3-5 Νοεμβρίου 2011, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη
The protection of monuments under seismic actions
Thessaloniki 3-5 November 2011

Powered by Mobics Ltd