ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εκτυπώσιμη μορφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σημείωση:
Τα ερωτήματα μπορεί να είναι γενικότερου ή και ειδικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν σε διευκρινίσεις ή ερμηνεία διατάξεων του Κανονισμού και δεν θα περιγράφουν συγκεκριμένη κατασκευή
 
Powered by Mobics Ltd