Πρέβεζα

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία Σεισμού: 
26/5/2000
Μέγεθος Σεισμού: 
5,8
Powered by Mobics Ltd