Απολογιστική Συνάντηση Εργασίας Διευθυντικών Στελεχών Πολιτικής Προστασίας (01/03/2013)

Εκτυπώσιμη μορφή

Στην Απολογιστική Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Αξιολόγηση και Αποτίμηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ο.Α.Σ.Π. στην Αθήνα, την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013, συμμετείχαν Διευθυντικά Στελέχη Πολιτικής Προστασίας από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 13 Περιφερειών της χώρας.

Χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. κ. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., ο οποίος έδωσε και τους βασικούς άξονες και τις κατευθύνσεις της αντισεισμικής πολιτικής. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των απολογιστικών δελτίων και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τοποθετήσεις από όλα τα Στελέχη, σχετικά με δράσεις αντισεισμικής προστασίας που υλοποιήθηκαν, καλές και κακές πρακτικές, προβλήματα αλλά και προτάσεις για μια περισσότερο αποτελεσματική αντισεισμική πολιτική.
Τα συμπεράσματα – προτάσεις της απολογιστικής συνάντησης θα κοινοποιηθούν αρμοδίως.

 
Για το πρόγραμμα της Απολογιστικής Συνάντησης Εργασίας πατήστε εδώ.
 
Παρουσιάσεις Ο.Α.Σ.Π.
Αντισεισμική Πολιτική στην Ελλάδα - Ο ρόλος του Ο.Α.Σ.Π. - Καθ. Κ. Στυλιανίδης, Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π.
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών για Σερισμό - Απολογισμός - κ. Χ. Γκουντρομίχου, Προϊσ. Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη 
 

 

Powered by Mobics Ltd