Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Πειραιάς, 20/3/2013

Εκτυπώσιμη μορφή

O Ο.Α.Σ.Π.  διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά,  Σεμινάριο με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων» στον Πειραιά.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2013 στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά και τις εργασίες του παρακολούθησαν περίπου 130 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

Powered by Mobics Ltd