Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ε.Α.Κ./Ε.Κ.Ω.Σ.) - Κωδικοποίηση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Ερ. - Απ. Κωδ.
1. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σελ 1-9)    
2. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ (Σελ 1-5)  
3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ (Σελ 1-31)    
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (Σελ 1-4)    
5. ΠΕΔΙΛΑ (Σελ 1-5)    
6. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ (Σελ 1-7)    
7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ (Σελ 1-89)    
8. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελ 1-27)    
9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Σελ 1-12)    
10. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σελ 1-2)    
11. ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ (Σελ 1-10)    
12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (Σελ 1-118)    
13. ΡΩΓΜΕΣ (Σελ 1-3)    
14. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (Σελ 1-152)    
15. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ (Σελ 1-22)    
16. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ (Σελ 1-98)    
17. ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Σελ 1-39)    
18. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (Σελ 1-96)    
19. ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Σελ 1-128)    
20. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    
21. ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ&ΕΚΩΣ (Σελ 1-29)    

Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Ομάδας Μελέτης Υποστήριξης Ε.Α.Κ.- Ε.Κ.Ω.Σ. – Κωδικοποίηση
(Τελευταία ενημέρωση, Φεβρουάριος 2015)

Την τελευταία ενημέρωση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 24η έως 25η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Την αναθεώρηση της Κωδικοποίησης (συνεδρίαση 7η έως 23η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Μάρθα Φωτοπούλου MSc και Διονυσία Παναγιωτοπούλου MSc.

Το 1ο μέρος της κωδικοποίησης (συνεδρίαση 1η έως 6η ) επιμελήθηκαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΟΑΣΠ, Κωνσταντίνος Μπάκας και Δρ. Βασίλης Μώκος.
 

 

Powered by Mobics Ltd