28 Ιουλίου 1978

Εκτυπώσιμη μορφή

Στις 28 Ιουλίου του 1978 συστάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.), αμέσως μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Θεσσαλονίκη στις 20-6-1978.
Η Υ.Α.Σ.Β.Ε. έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αρμοδιότητά της είναι η μελέτη και λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Powered by Mobics Ltd