Ενημερωτική Εκδήλωση στο Σταθμό Μετρό "Σύνταγμα", 14/10/2013

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών ο Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με την εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ενημερώνουν στις 14 Οκτωβρίου τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το μετρό για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.
Η Διεθνής αυτή Ημέρα καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1989. Στις 21 Δεκεμβρίου 2009 με το ψήφισμα 64/200 αποφασίστηκε να οριστεί η 13η Οκτωβρίου ως η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών.

Powered by Mobics Ltd