13 Οκτωβρίου

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Το 2009 ο ΟΗΕ όρισε την 13η Οκτωβρίου ως Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών (International Day for Natural Disaster Reduction).

Η πρώτη προσπάθεια ορισμού Διεθνούς Ημέρας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών έγινε από τον ΟΗΕ το 2002 και ορίστηκε ως η δεύτερη Τετάρτη κάθε Οκτώβρη

.
Ο ορισμός αυτής της Διεθνούς Ημέρας έχει ως στόχο να ενθαρρύνει κάθε πολίτη, φορέα και χώρα να οργανώνουν δράσεις που αφορούν στην πρόληψη, ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, κοινωνίας και κράτους.

Την ημέρα αυτή διοργανώνονται εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των καταστροφών.

"...Η μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών θα πρέπει να είναι ένα καθημερινό μέλημα για όλους. Ας επενδύσουμε σήμερα για ένα ασφαλέστερο αύριο."
Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων ΕθνώνBan Ki-moon 

 

 

http://www.unisdr.org/we/campaign/iddr

 

 

Powered by Mobics Ltd