Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ως επιτελικός φορέας και καθ’ ύλην αρμόδιος για το σχεδιασμό και την επεξεργασία της αντισεισμικής πολιτικής, έθεσε μεταξύ άλλων, ως βασικό άξονα προτεραιοτήτων του, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένης της επιβεβλημένης ανάγκης για άμεση αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις νέες διοικητικές δομές (εφαρμογή προγράμματος «Καλλικράτη»), ο Ο.Α.Σ.Π. ολοκλήρωσε ήδη (έτος 2012) την προγραμματισμένη δράση σε επίπεδο Περιφερειών υλοποιώντας Συναντήσεις Εργασίας με εμπλεκόμενα στελέχη Πολιτικής Προστασίας, Φορέων, Υπηρεσιών, κτλ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Ο.Α.Σ.Π. προγραμματίζει Επιχειρησιακά Εργαστήρια Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων σε όλη τη χώρα. Σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οργανώνονται και σχεδιάζονται Εργαστήρια, στα οποία συμμετέχουν στελέχη, αρμόδιοι και υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας από κάθε Δήμο της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Βασικοί στόχοι της δράσης αυτής, είναι:

  • Η βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της άμεσης απόκρισης του μηχανισμού σε τοπικό επίπεδο, ως προς την ορθότερη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μετά από σεισμό.
  • Η επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, συστημάτων, νομοθεσίας και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
  • Η αποτελεσματικότερη και η ορθολογικότερη άμεση διαχείριση των συνεπειών από το σεισμό και τα συνοδά φαινόμενα.

 
Για το σχετικό φυλλάδιο πατήστε εδώ.
For the relevant brochure press here.
 

Powered by Mobics Ltd