Ενημέρωση των μελών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για τις δραστηριότητες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Εκτυπώσιμη μορφή

Στις 25 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. Καθ. Κ. Στυλιανίδη και τον Δ/ντη Ερευνών Ν. Θεωδουλίδη, ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, για τις δραστηριότητες και το ρόλο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Καθ. Κ. Στυλιανίδης, Πρόεδρος του ΟΑΣΠ: "Το έργο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)"

Δρ. Ν. Θεωδουλίδης, Δ/ντής Ερευνών ΟΑΣΠ: "Το έργο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)"

 

 

 

Powered by Mobics Ltd