2η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωδαισίας

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 14 Μαϊου 2014 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωδαισίας στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

 

Στα αρχεία που ακολουθούν υπάρχουν το πρόγραμμα της Ημερίδας με τις περιλήψεις καθώς και οι αναλυτικές παρουσιάσεις.

 

 

Displacements Recorded on Continuous GPS Stations following the Jan. 26 and Feb. 3, 2014 M6 Cephalonia (Greece) Earthquakes (A. Ganas)

 

Current Status of EPOS (A. Ganas)

 

BEYOND Center of Excellence for monitoring geophysical activity and geo‐hazard mapping (I. Papoutsis, C. Kontoes, A. Ganas, V. Karastathis, N. Svigkas, C. Physchogiou, M. Kaskara, A. Barberopoulou, G. Balasis, S. Solomos, V. Amiridis, T. Herekakis, A. Prokos)

 

Geodesy Seamless Archive Centers (P. Argyrakis, A. Ganas, S. Wier)

 

Land subsidence phenomena at the wide area of Thessaloniki detected by using radar interferometry techniques (C.Loupasakis, F. Raspini, D. Rozos, S. Moretti)

 

Πρόγραμμα - Περιλήψεις

 

Powered by Mobics Ltd