Αφίσα: «Προετοιμάσου από τώρα για τον Σεισμό»

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό, ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε τις αφίσες «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό» και «Get Ready for the Earthquake».

 

Powered by Mobics Ltd