Έντυπα με οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμού για ΑμεΑ

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο.Α.Σ.Π. και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών δημιούργησαν δύο φυλλάδια με οδηγίες αντισεισμικής προστασίας για να υποστηρίξουν την αυτενέργεια ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

Τα φυλλάδια δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο «εύκολο να διαβαστεί» (easy to read) και το πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης και εναλλακτικής επικοινωνίας MAKATON.

 Μαθαίνω τι να κάνω στο σεισμό. PDF - e-book

 Στην Ελλάδα γίνονται συχνά σεισμοί για αυτό όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε όταν γίνεται σεισμός. PDF - e-book

English Version

 Learning what to do in an earthquake. PDF - e-book

 Earthquakes often happen in Greece. All of us should know what to do when an earthquake strikes. PDF - e-book

Powered by Mobics Ltd