Επιμόρφωση Εργαζομένων 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Έτος: 
2013
Κατηγορία στην οποία απευθύνεται: 
Εργαζόμενοι - Εργασιακοί Χώροι

 Περιοχή


Φορέας Διοργάνωσης


Ομάδα Πληθυσμού


Μήνας


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Ιανουάριος


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Φεβρουάριος


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Μάρτιος


Αττική


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο


Μεταπτυχιακοί Φοιτητές


Μάρτιος


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Απρίλιος


Αττική


Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω


Εθελοντές, Γενικός Πληθυσμός


Απρίλιος


Νίσυρος


Δημοτικό Σχολείο Νισύρου


Στρατιώτες


Απρίλιος


Αττική


ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


Στελέχη Υπηρεσιών


Μάιος


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Ιούνιος


Αττική


Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης


Εθελοντές, Στελέχη Υπηρεσιών


Ιούνιος


Αττική


Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση "ΕΣΤΙΑ"


Προσωπικό Ιδρύματος


Σεπτέμβριος


Αττική


Προσχολικό Κέντρο Τράπεζας Ελλάδας


Προσωπικό Κέντρου


Σεπτέμβριος


Αττική


Υπ. Δημ. Τάξης / Π.Σ.Ε.Α.


Αξιωματικοί


Σεπτέμβριος


Αττική


HSBC Bank


Προσωπικό HSBC Bank


Οκτώβριος


Αττική


ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε/ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ


Προσωπικό Εταιρίας


Νοέμβριος (1η)


Αττική


ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε/ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ


Προσωπικό Εταιρίας


Νοέμβριος (2η)


Αττική


Σώμα Εθελοντών Δήμου Ηρακλείου Αττικής


Εθελοντές, Γενικός Πληθυσμός


Νοέμβριος


Αττική


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Προσωπικό Υπουργείου


Δεκέμβριος

 

Powered by Mobics Ltd