Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Έτος: 
2012
Κατηγορία στην οποία απευθύνεται: 
ΑμεΑ

Περιοχή

Φορέας Διοργάνωσης

Ομάδα Πληθυσμού

Μήνας

Αττική                    


Ειδικό Γυμνάσιο Αθήνας           


Μαθητές και Εκπαιδευτικοί       


Απρίλιος

 

Αττική  


Ίδρυμα «Θεοτόκος»                    


Μαθητές και Εκπαιδευτικοί      


Σεπτέμβριος

 

 

Powered by Mobics Ltd