Έντυπα «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι» και «Earthquake and Workplaces»

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Τα έντυπα «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι» και «Earthquake and Workplaces» δημιουργήθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Π. για να παρέχουν στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, στους τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που λαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγίες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και να υπενθυμίζουν την ανάγκη απόκτησης αντισεισμικής κουλτούρας από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους και βελτίωσης των δεξιοτήτων, των στάσεων και συμπεριφορών.

 

 

 

Powered by Mobics Ltd