Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Έτος: 
2015
Κατηγορία στην οποία απευθύνεται: 
Εκπαιδευτικοί

Πόλη
Φορέας Συνδιοργάνωσης
Μήνας
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αθήνας

Ιανουάριος
Χαλκίδα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας,    
Δήμος Χαλκιδέων

Ιανουάριος
Αθήνα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

Φεβρουάριος
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Φεβρουάριος
Θήβα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Φεβρουάριος
Βόλος

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Μάρτιος (2)
Αθήνα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Μάρτιος (2)
Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης

Μάρτιος (2)
Πειραιάς

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Σεπτέμβριος
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Οκτώβριος (2)
Κοζάνη

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας/ Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης,                                    Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Οκτώβριος (2)
Πειραιάς

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Οκτώβριος  (2)
Αθήνα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 

Νοέμβριος (2)
Λευκάδα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, Δήμος Λευκάδας

Νοέμβριος
Λευκάδα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας,   Δήμος Λευκάδας

Νοέμβριος
Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης

Δεκέμβριος (2)
Αθήνα

Λεόντειο Λύκειο

Δεκέμβριος
Κομοτηνή

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Δεκέμβριος

 

 

 

Powered by Mobics Ltd