Πέλλα 1990

Εκτυπώσιμη μορφή

Σεισμός (Μ=6,0) έπληξε τους νομούς Πέλλας (Αριδαία VII) και Κιλκίς στις 21 Δεκεμβρίου του 1990. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 60 τραυματίστηκαν. Βλάβες παρατηρήθηκαν στην Πέλλα και στην Έδεσσα.

Πηγή :
«Atlas of isoseismal maps for strong shallow earthquakes in Greece and surrounding area (426BC - 1995)», Papazachos B.C., Papaioannou Ch. A., Papazachos C.B., Savvaidis A.S.(1997)    

               

Powered by Mobics Ltd