Υλοποίηση επιχειρησιακής άσκησης σεισμού σε τοπικό Επίπεδο

Εκτυπώσιμη μορφή

 «Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACES: Ετοιμότητα για Κατάλληλη Διαμονή σε
Καταυλισμούς Έκτακτης Ανάγκης (Prepardness for Appropriate accommodation in
Emergency Shelters), του οποίου ένας από τους εταίρους ήταν και ο Ο.Α.Σ.Π., εκδόθηκε έντυπο με θέμα την «Υλοποίηση Επιχειρησιακής Άσκησης Σεισµού σε τοπικό επίπεδο».

Το εγχειρίδιο αποτελείται από τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες:

Α. Ερωτήματα & Απαντήσεις, Β. Διεκπεραιωτικά Ζητήματα, Γ. Τεχνικά Ζητήματα και Δ.
Προετοιμασία Τοπικών Δομών για την Υλοποίηση Επιχειρησιακής Άσκησης Σεισμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα βρείτε στο website:

www.paces-project.eu »

Έντυπο.

Powered by Mobics Ltd