Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Νέος Κόσμος, 28/2/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. το 2ο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση των δράσεων ευαισθητοποίησης των παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό τριών Σταθμών στον Νέο Κόσμο, συζήτηση με τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών, ασκήσεις ετοιμότητας και αποτίμησή τους.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 παιδικοί σταθμοί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τρία Τμήματα Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

 

Powered by Mobics Ltd