Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. στo 2o Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές, Αθήνα, 14-15/3/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στο 2o Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές που διοργανώθηκε από το Τµήµα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ και το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» του ΕΚΠΑ.

Το Forum αυτό με θέμα «Η συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της χώρας στη Διαχείριση των Καταστροφών» πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου 2019 στο Αµφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του Κεντρικού Κτιρίου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30).

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

Powered by Mobics Ltd