Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Αθήνα, 10/4/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 10 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από τον Ο.Α.Σ.Π. το 3ο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει παρουσίαση των δράσεων ευαισθητοποίησης των παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό του βρεφικού και νηπιακού σταθμού που βρίσκεται στην Ερμίππου 11 (Προμπονάς). Θα ακολουθήσει άσκηση ετοιμότητας των παιδιών και συζήτηση με τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών του 2ου και του 5ου Τμήματος Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου που θα παρευρίσκονται στη συνάντηση.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 παιδικοί σταθμοί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα δύο Τμήματα Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου (έχει γίνει ήδη σε δύο).

 

Powered by Mobics Ltd