Συμμετοχή σε Σ.Τ.Ο. Δήμου Πειραιά, 12-4-2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ως θεσμικά αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής στην χώρα, δύναται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις Συντονιστικών Οργάνων με θέμα το Σεισμό, με εκπροσώπους του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός συμμετείχε στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πειραιά, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Πειραιά με εκπρόσωπό του τον κ. Κέρπελη Πλούταρχο, Πολ.Μηχ., MSc , Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας.

 

Powered by Mobics Ltd