Συμμετοχή σε Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ως θεσμικά αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής στην χώρα, δύναται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις Συντονιστικών Οργάνων με θέμα το Σεισμό, με εκπροσώπους του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός συμμετείχε στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με εκπρόσωπους του τον κ. Κέρπελη Πλούταρχο, Πολ. Μηχ., MSc , Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας, ο οποίος τοποθετήθηκε επί των θεμάτων με 10λεπτη ομιλία και τίτλο « Ο ρόλος του ΟΑ.Σ.Π. στην αντισεισμική πολιτική της χώρας», την κ. Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγο MSc, από το Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Πρόληψης και τον κ. Παπαϊωάννου Χρήστο, Δρ. Σεισμολόγο, από τη Μονάδα Έρευνας του ΙΤΣΑΚ με 15λεπτη ομιλία που αφορά στα στοιχεία ανάλυσης κινδύνου και σεισμικής επικινδυνότητας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης.

Powered by Mobics Ltd