Πιλοτικό Πρόγραμμα σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου, Αθήνα, 14/5/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 14 Μαḯου 2019 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. το 4ο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης παιδιών και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση των δράσεων ευαισθητοποίησης των παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό του βρεφικού και νηπιακού σταθμού της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Σολιώτη - Αλάστωρος & Κουτσικάρη 49). Ακολούθησε άσκηση ετοιμότητας των παιδιών και συζήτηση με τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών του αντίστοιχου Τμήματος Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου που παρευρίσκονταν στη συνάντηση.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 παιδικοί σταθμοί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα Τμήματα Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

Powered by Mobics Ltd