Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους σε Μονάδες Υγείας, Αθήνα, 21/5/2019

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Στις 21 Μαḯου 2019 ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε σε συνεργασία με την 1η ΔΥΠΕ Αττικής/ Μ.Υ. Αθήνας/Τ.Ι. Λένορμαν (Λένορμαν 200) ενημερωτική εκδήλωση για τους εργαζόμενους με θέμα: «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι – Μονάδες Υγείας».
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων που αναπτύσσει ο Ο.Α.Σ.Π. σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα διαχείρησης του σεισμικού κινδύνου, καθώς και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.

Powered by Mobics Ltd